ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

image-136573-divider.png?1456832694611
Το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής και επιβάλλεται η σωστή συντήρησή του. Πολλές αιτίες μπορεί να προκαλέσουν την επιδείνωση του οπλισμένου σκυροδέματος ενός κτιρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σαθρές περιοχές. Στη ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ, στην Πάτρα, πραγματοποιούμε, επιτυχώς, ενισχύσεις σκυροδέματος σε κτίρια που έχουν πληγεί από σεισμούς ή φθορές του χρόνου. Επισκευάζουμε όλες τις επιφάνειες στις οποίες έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός ή έχει αρχίσει η διάβρωσή του. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της επιχείρησής μας εκτιμούν το κόστος και το χρόνο που απαιτεί κάθε έργο, προσφέροντάς σας τις πιο ευνοϊκές επιλογές.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας, για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε. Εξασφαλίστε ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε βήμα. Στη ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ, εγγυόμαστε για την άρτια εκτέλεση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης Σκυροδέματος.

Δείτε δείγματα της δουλειάς μας

Επικοινωνία


© Copyright 2016, Μονωτεχνική, Μονώσεις, 1η πάροδος Παναγίτσας, Πάτρα, Τ.Κ. 265 00, Κιν.: 6942 59 32 76, Email: giannispadazopoulos@gmail.com

Κατασκευή Ιστοσελίδων

Που θα μας βρείτε